© Copyright 2021 | Lourens Prokureurs

Website by | Virtual Web Solutions

Home ZADAR 2016 PROFIEL WERKSTERREINE HOFSAKE TAALREGTE DOKUMENTE KONTAK ONS
Home ZADAR 2016 PROFIEL WERKSTERREINE HOFSAKE TAALREGTE DOKUMENTE KONTAK ONS

Ander

Rozanne Masher

Robert James Wallis

Welkom by Lourens Prokureurs

LOURENS PROKUREURS is gestig op 2 Oktober 1989, in Brits, Noord-Wes. Die missie van die firma is:  Om die nee van 'n klient te brug tot 'n ja en om saketransaksies suksesvol te realiseer. Daar is gemiddeld sowat 18 personeellede waaronder normaalweg 2 tot 3 prokureurs en 2 tot 3 kandidaatprokureurs is.

Ons spesialiseer in die volgende regsvelde:

Siviele sake / Civil matters

Arbeidsreg / Labour Law (CCMA Matters)

Onderhoudsaangeleenthede / Maintenance Matters

Egskeidings / Divorces

Kriminele aangeleenthede (Ingesluit Borgaansoeke) / Criminal Matters (including Bail Applications)

Bestorwe Boedels / Administration of Estates

Toegang en beheer van kinders / Access and custody of children

Derdeparty-eise / Third Party Claims

Insolvensies / Insolvencies

Likwidasies / Liquidations

Hooggeregshof- en Landdroshofsake / High Court and Magistrate Court Matters

Aktes / Conveyancing (including registration of Bonds)

Kontrakte / Contracts

Kommersiele Onderhandelinge / Commercial Negotiations

Testamente / Wills

Bestuur van Kommersiele Geboue / Management of Commercial Buildings

Koop- en Verkoopkontrakte / Purchase and Sale Agreements

Mineraleregte / Mineral Law

Eiendomsontwikkeling / Property Development

Opstel en registrasie van Trusts / Setup and registration of Trusts

Registrasie van Bk’s en Maatskappye / The Registration of Cc’s and Companies

Grondeise / Land Claims

Huweliksvoorwaardekontrak / Antenuptial

Invorderings / Collections of debt

Boedelbeplanning / Estate Planning

NUUS

LANGUAGE DISCRIMINATION REFERRED TO UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE

OPEN

Media

Radio Pretoria | Radio opname van die publisering van wetgewing in al 11 amptelike tale saak.

SAFM | Radio opname van die publisering van wetgewing in al 11 amptelike tale saak.

E Nuus - 2014-08-19 | Publisering van wetgewing in al 11 amptelike tale: "Dit is 'n grondwetlike plig!"

Vermonsregtelike gevolge van Saamwonery

Boedelbeplanning (dit is gepubliseer vir Hedendaagse Romeins Hollandse Reg op P417 - 441 van 2000) Litnet April 2010

UNIVERSELE VERKLARING VAN TAALREGTE: POZNA? POLE KONFERENSIE 28 JUNIE 2019

UNIVERSAL DECLARATION OF LINGUISTIC RIGHTS: POZNA? POLAND CONFERENCE 28 JUNIE 2019�.

Gallery van Hofbevele

15 Augustus 2013 - Saak tussen

CJA Lourens en Premier van Vrystaat

Saak No: 525/13 - Saak tussen

CJA Lourens en die Premier van Noord Wes

16 Augustus 2013 - Saak tussen

CJA Lourens en Premier van Noord Kaap

Saak No: 21229/2011 - Saak tussen CJA Lourens en Van Graan/Andere

Saak No: 12130/2013 Saak tussen CJA Lourens en Pres J Zuma

Saak No: 33653/2011

Saak tussen CJA Lourens en Minister van Justisie en Grondwetlike ontwikkeling

Saak No: 49807/2009 - Saak tussen CJA Lourens en Pres RSA/Andere

Dokumente

Deel 1 tot 11

Saak No: 49807/2009 - Saak tussen CJA Lourens en Minister van Kuns en Kultuur

Vlagskip-saak van Lourens Prokureurs oor Emosionele Skok.

Saak No: 276/2011 - Makola Beleggings (pty) ltd en 'n ander / Minister of Rural Development

SAAK NR LCC150/09

H Wolmarans / Minister of Land Affairs / Rural Development and Land Reform & Others

SAAK NR: 525/2013

12 Desember 2013 / Premier van die Noord Wes provinsie / Pan Suid-Afrikaanse Taalraad

                

PREMIER - PAN - LOURENS - DRAFT ORDER - AUG 2017

Konsep Bevel

Saaknommer 41283/15

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

VRA-Prestige Lesing: 13 November 2019

TWEE DEKADES VAN TAALAKTIVISME: GISTER, VANDAG EN MÔRE SONDER AFRIKAANS IS SUID-AFRIKA NIE DIE MOEITE WERD NIE.

Cerneels Lourens

Volledige voordrag gepubliseer op LitNet: https://www.litnet.co.za/twee-dekades-van-taalaktivisme-in-die-regswese-sonder-afrikaans-is-suid-afrika-nie-die-moeite-werd-nie/

ʼn Geredigeerde weergawe is in Rapport van 1 Desember 2019 gepubliseer:

Lees die berig HIER

URGENT NOTICE

We are aware of an email that is being sent to various recipients under our firm name. It looks like a demand for the payment of monies.

PLEASE NOTE THAT THE EMAIL IS NOT BEING SENT FROM OUR FIRM.

Please do not open the attached document or pay over any moneys.

DRINGENDE KENNISGEWING

Ons is bewus van n e-pos wat aan verskeie mense gestuur word onder ons firma se naam. Dit blyk dat die ontvanger aangemaan word om gelde te betaal.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT DIT NIE VANAF ONS FIRMA KOM NIE.

Moet dus asseblief nie die dokument open of enige fondse oorbetaal nie.

Voorbeeld / Example