© 2017 LOURENS PROKUREURS

Developed by: Virtual Web Solutions

TUIS ZADAR 2016 PROFIEL WERKSTERREINE HOFSAKE TAALREGTE DOKUMENTE KONTAK ONS
TUIS ZADAR 2016 PROFIEL WERKSTERREINE HOFSAKE TAALREGTE DOKUMENTE KONTAK ONS
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Deurslaggewende Hofsake

OM PRESIDENT J ZUMA TE DWING OM DIE TAALWET SE INWERKINGTREDINGSDATUM TE PROKLAMEER SOOS UITGEREIK OP 25 FEBRUARIE 2013 lees meer


Persverklaring: Zuma sleep taalvoete

 

LANDBOU WEEKBLAD artikel 13 April 2012 "Staat oor wanbetalling gestraf" lees meer

’n Eerste:  Regering word gedwing om plaas te koop en koopprys te betaal! lees meer

Suksesvolle besoek aan Appél Hof: Regering kry pakslae by Appelhof: Moet rente op koopprys van plase aan boere betaal!


LOURENS PROKUREURS neem kandidaat prokureurs saam na Appél hof vir ekstra bloodstelling.

KONSEP-HOFBEVEL - 14 Maart 2012 - In die saak van CJA Lourens teen Minister van Kuns en Kultuur. Lees dokument

“Waterskeidingsaak in ons regswese aangaande Emosionele skok deur Lourens Prokureurs tot in die Appélhof  met sukses gevoer het."

PC Barnard / Santam: Appélhof gepos deur Cerneels Lourens op April 15, 2010  • Volle Artikel

CJA Lourens / President van die RSA & Andere met die kruisverwysing na die taalsaak. gepos deur Cerneels Lourens op April 16, 2010

Taalsaak Deel 1

Taalsaak Deel 2

Taalsaak Deel 3

Taalsaak Deel 4

Taalsaak Deel 5

Taalsaak Deel 6

Taalsaak Deel 7

Taalsaak Deel 8

Taalsaak Deel 9

Taalsaak Deel 10

Taalsaak Deel 11

Judgment (engels)

Appél gronde in dissiplinêre verhoor van AO. B. Mmatli van Brits waarin a49(2)(a) en 49(2)(b) van die Strafproseswet behandel word, veral dan in paragraaf 8 en verder. (opgestel deur Senior Advokaat Piet van Wyk in opdrag van Lourens Prokureurs).

gepos deur Cerneels Lourens op April 16, 2010  • Volle Artikel

Sake: